Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες:

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου με συστήματα εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και αναλύσεων.
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων, προϋπολογιστικών και απολογιστικών.
 • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων.
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, ΦΜΥ και Εισοδήματος.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και λοιπών υποχρεώσεων προς το δημόσιο, ώστε η επιχείρηση να μπορεί έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις.

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες:

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε2 – Ε9).
 • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnetγια κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
 • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο. Φοροτεχνικές συμβουλές για τρόπους κάλυψης τεκμηρίων.
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 • Υπολογισμός, σύνταξη και εκτύπωση τελών κυκλοφορίας, επιδόματος θέρμανσης, οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα τέκνων καθώς και διαφόρων άλλων επιδομάτων, ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο.
 • Διεκπεραιώσεις υποθέσεων στους αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ, ΔΥΟ, Λιμεναρχεία κλπ.).

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες:

 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων.
 • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για τρόπους κάλυψης τεκμηρίων.

Μισθοδοσία επιχειρήσεων:

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών και πληρωτέων ποσών.
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας.
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους.
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ.
 • Υπολογισμός Αποδοτικότητας εργαζομένων.

 

 

Sky Vegas review bettingy.com/sky-vegas-casino read at bettingy.com

Θα μας βρείτε